Apie projektą

2020 metų žiemą Kauno rajono savivaldybės administracija pradėjo projekto „Išmanūs ir besimokantys Kauno rajono vaikai“ įgyvendinimą. Šiuo metu projektas jau įgauna pagreitį.

Projekto partneriai, atstovaujantys švietimo, kultūros, socialines sritis bei įtraukdami nevyriausybines organizacijas, įdiegs naują Kauno rajono inovatyvaus ugdymo ir koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės bei sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo modelį.

Tai leis padidinti mokinių skaičių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtraukti juos į švietimo sistemą bei skatinti mokymąsi, teikiant koordinuotą pagalbą. Taip pat, motyvuoti mokinius, siekiant sumažinti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų skaičių Kauno rajone.

Diegiamas modelis mokiniams siūlo mobilią koordinuotą pagalbą, motyvacines veiklas, edukacinius praktinius seminarus, įvairias terapijos paslaugas, virtualias priemones švietimo pagalbai.

Projekto partneriai: Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija, Kauno rajono Ramučių kultūros centras, Kauno r. Akademijos mokykla-darželis „Gilė“, Kauno r. Noreikiškių lopšelis-darželis „Ąžuolėlis“, Kauno rajono švietimo centras, Kauno r. sporto mokykla, VšĮ „Lektoriai“, VšĮ „Mokymų sinergija“, VšĮ „Darnūs namai“, Viešoji įstaiga „Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras“, Savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno rajono socialinių paslaugų centras.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2020 m. gruodžio mėn. – 2022 m. gruodžio mėn.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.